Giới thiệu giao diện

Haravan Responsive Theme - Hướng dẫn sử dụng


Demo: http://sunset-coffee.myharavan.com/

Ngày tạo: 04/04/2017
Lần cuối sửa:04/04/2017

Tác giả: Haravan Partner
Cảm ơn bạn đã lựa chọn theme Pixel Company của công ty Haravan. Nếu có bất kì thắc mắc nào bạn vui lòng liên hệ support@haravan.com

Cài đặt


1. Hướng dẫn cài đặt theme

Nếu bạn là người mới sử dụng Haravan. Bạn có thể đọc hướng dẫn sử dụng 

1. Cài đặt theme

Bước 1: Đăng nhập vào website Haravan

Bước 2: Vào website


Bước 3: Chọn giao diện


Bước 4: Tải giao diện


Bước 5: Chọn giao diện cần tải , bấm tải lên


Bước 6: Áp dụng theme đã tải lên làm giao diện theme chính


2. Khởi tạo trang nội dung

- Haravan cho phép các cửa hàng tạo các trang nội dung. Chủ cửa hàng nên tạo các trang nội dung để giúp người mua dễ dàng mua hàng và cảm thấy sự chuyên nghiệp của người bán như: trang giới thiệu, hướng dẫn mua hàng, liên hệ

- Khi khởi tạo cửa hàng, một cửa hàng Haravan mặc định sẽ có sẵn trang Giới thiệu cũng như liên kết đến trang. Bạn có thể chỉnh sửa liên kết đến trang nội dung bằng cách vào trang quản lý Menu hoặc chỉnh sửa nội dung trang Giới thiệu này.

Để tạo một trang nội dung mới, bạn vào quản trị Website -> Trang nội dung -> Tạo trang như hình dưới.
3. Thêm một nhóm sản phẩm

- Tại màn hình quản trị, đi đến trang quản lý "Nhóm sản phẩm"
- Nhấp vào "Tạo nhóm sản phẩm"


- Trang Tạo nhóm sản phẩm mới mở ra. Điền các thông tin chi tiết của nhóm sản phẩm đó:
Chú ý: bạn bắt buộc phải nhập tên nhóm sản phẩm


Sau khi nhấn Lưu sẽ hiển thị Sản phẩm để bạn chọn -> Lưu


- Ngoài ra bạn cũng có thể tự động cập nhật sản phẩm vào các nhóm sản phẩm tự động dựa trên những điều kiện, miễn là bạn thiết lập các điều kiện lựa chọn của bạn một cách chính xác. 
Tại Trang Tạo nhóm sản phẩm mới mở ra, tại mục "Thêm sản phẩm vào danh mục" bạn chọn "Sản phẩm tự động cập nhật dựa trên những điều kiện." và thiết lập các điều kiện, bạn sẽ thấy nhóm sản phẩm của bạn đã được tự động hiển thị các sản phẩm phù hợp với điều kiện đã thiết lập.


4. Thêm mới sản phẩm

Để tạo sản phẩm mới bạn cần thực hiện các bước sau

- Tại màn hình quản trị cửa hàng, nhấp Sản phẩm => Sản phẩm để đi tới trang quản lý Sản phẩm
- Tại màn hình quản lý Sản phẩm, bạn click nút Tạo mới sản phẩm để mở trang nhập thông tin sản phẩm mới.


- Thông tin sản phẩm Trang Tạo mới sản phẩm bao gồm các thông tin về:


- Ngoài ra bạn có thể nhập sản phẩm từ tập tin excel: tùy theo cửa hàng đã có sản phẩm hoặc chưa có sản phẩm nào mà button "nhập file" sẽ nằm ở vị trí khác nhau

Cài đặt tổng quan


Trong mục giao diện. Bấm vào thiết lập theme, để cấu hình cho theme Revo Glasses

Để chỉnh sửa các mục khác nhau, bạn có thể click vào tên từng mục để mở phần cần sửa. Sau khi chỉnh sửa, bạn nhấn nút Lưu ở góc phải màn hình để hoàn tất.

1. Thiết lập tổng quan.

Dưới đây bạn có thể nhìn thấy một ảnh chụp màn hình  của khu vực thiết lập tổng quan.

Màu sắc

Kiểu chữ

Thông tin SEO

Background header các trang


Trang chủ


1. Logo và Favicon

2. Banner Slider


3. Thông tin trang

4. Thư viện ảnh

5. Thực đơn

6. Sự kiện

7. Thông tin

8. Mô tả ngắn

9. Giới thiệu

10. Cuối trang


Trang nhóm sản phẩm


- Bạn có thể thiết lập trang nhóm sản phẩm ở đây.


1. Danh mục

2. Bộ lọc sản phẩm


3. Nhóm sản phẩm

4. Sản phẩm hiển thị


Trang sản phẩm


- Đi tới Website > Giao diện > Thiết lập giao diện > 4. Trang sản phẩm

- Bạn có thể thiết lập trang chi tiết sản phẩm ở mục này


1. Tags sản phẩm

2. Nút chia sẻ


3. Bình luận bằng facebook

4. Nhóm sản phẩm


Trang bài viết


- Bạn có thể thiết lập trang bài viết ở mục này


1. Danh mục blog

2. Bài viết mới nhất

3. Tags bài viết

4. Phân trang - Số bài viết hiển thị ở mỗi trang


Trang liên hệ


- Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin của trang liên hệ tại phần này Đi tới Website > Giao diện > Thiết lập giao diện > 6. Trang liên hệ

Tất cả các phần text và Google map mà bạn nhìn thấy trên trang đều có thể chỉnh sửa được cho phù hợp với thông tin cửa hàng của bạn

1. Thông tin liên hệ

2. Google Maps